क़ानी

 • युसूफ दा जेल च जाना

 • युसूफ दा प्रधानमंत्री बनना

 • युसूफ दा अपने परिवार दी मदद करना

 • युसूफ दा बेचा जाना

 • अब्राहम ते कने त्रे मानू

 • पवित्र आत्मा दा उतरना

 • युसूफ ते मरियम

 • अब्राहम

 • मूसा

 • भविष्यवाणी

 • यीशु ओंदा अपनी मोत दे बारे च दसना

 • यीशु दी परीक्षा ते मोत

 • जी उठना

 • फरीसी ते चुंगी लेने आले दी प्रार्थना

 • गुआची दी भेड़

 • यीशु दा बपतिस्मा

 • अद्रंग दे मानुआ गी चंगाई

 • दुष्टात्मा दे सताए दे जागते गी चंगाई

 • यीशु ओरें दा जन्म